Strony

Transportoid i MPK Kraków cz. 1: Prośby

Niniejszą notką rozpoczynam cykl ilustrujący próby pozyskania pełnych rozkładów jazdy MPK Kraków. Opiszę, jak wygląda w praktyce sytuacja obywatela i aspirującego przedsiębiorcy, który ma nadzieję na uczciwe traktowanie przez dużą spółkę komunalną. Sprawa nie jest zakończona, kolejne odcinki będą publikowane w miarę rozwoju sytuacji.

Najpierw wstęp teoretyczny:

O co w ogóle chodzi?

Wyjaśnienie dla całkiem niezorientowanych: Transportoid to mobilny rozkład jazdy na telefony komórkowe z systemem Android i Windows Phone, więcej informacji można znaleźć na stronie www.archiwum.transportoid.com.

Można łatwo spostrzec, że Transportoid zawiera już rozkłady jazdy dla Krakowa – od dawna zbieramy je ze stron WWW przewoźnika. Bieżący format danych nie radzi sobie jednak z wariantami tras jednej linii (np. co drugi kurs kończący trasę na dalszej pętli, dodatkowy przystanek obsługiwany w godzinach szczytu lub zjazd z/do zajezdni ze środka trasy). Takich informacji nie da się w pełni zrekonstruować z rozkładów dostępnych na WWW, zaś próby zgadywania tam, gdzie dane są niekompletne, wystawiłyby użytkowników Transportoida na ryzyko wprowadzenia w błąd.

Każdy przewoźnik korzysta z oprogramowania do układania rozkładów, każdy duży przewoźnik posiada moduł pozwalający na eksport pełnego zestawu danych w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego. Nie inaczej jest z MPK Kraków, który taki właśnie zestaw rozkładów udostępnia naszemu bezpośredniemu konkurentowi. Wydawałoby się, że przewoźnikowi powinno zależeć na jak najszerszym wykorzystaniu danych rozkładowych – bez faworyzowania któregokolwiek z odbiorców.

Piszę prośbę do MPK Kraków

W dniu 08.08.2011 wysłałem do MPK Kraków e-maila a wobec braku odpowiedzi – 30.08.2011 list papierowy o następującej treści, oto fragment:

[...] zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie w postaci cyfrowej kursowych rozkładów jazdy MPK Kraków oraz współrzędnych słupków przystankowych.

Prośbę uzasadniam tym, że wraz z rozwojem programu rosną oczekiwania moich użytkowników – w szczególności w zakresie wyszukiwania połączeń w sieci komunikacji miejskiej. Bazując na rozkładach przystankowych nie mogę w pełni poprawnie zrekonstruować kursów pojazdów, co skutkuje usterkami w proponowanych trasach i przesiadkach. Dzięki danym źródłowym przekazanym przez Państwa wzrośnie jakość zwracanych wyników oraz zadowolenie pasażerów.

Na podobną prośbę pozytywnie odpowiedzieli już inni przewoźnicy – swoje dane nieodpłatnie użyczają m.in. Warszawa, Łódź, Poznań oraz Wrocław. Wierzę, że także Państwo dostrzegają korzyści, jakie pasażerowie czerpią z wiarygodnych rozkładów jazdy w telefonach komórkowych.

MPK Kraków odmawia

Nie pilnowałem terminów odpowiedzi. Poniższe pismo datowane jest na 08.09.2011 lecz po moim przypomnieniu o sprawie zostało przysłane e-mailem dopiero 27.10.2011. Treść odpowiedzi była lakoniczna:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie uprzejmie informuje, że jedyną dostępną formą rozkładów jazdy jest format publikowany na naszej stronie internetowej.

Format ten generowany jest automatycznie i nie przewidujemy publikowania rozkładów jazdy w innej formie.

Pod odpowiedzią podpisał się p. Mariusz Szałkowski, dyrektor ds. przewozów krakowskiego MPK. Informacja była skądinąd fałszywa, gdyż konkurent otrzymuje dane w formie innej niż publikacja na stronie.

Piszę drugą prośbę do MPK Kraków

Do tematu wróciłem 23.11.2011 wysyłając ponowną prośbę:

[...] zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie mojej prośby dotyczącej udostępniania przez MPK Kraków szczegółowych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w postaci elektronicznej.

Z rozmowy, którą przeprowadziłem z prof. Wiesławem Starowiczem wiem, że tego typu dane są obecnie użyczane firmie CITY-NAV, operatorowi serwisu jakdojade.pl. Jestem przekonany, że udostępnienie tych samych danych mojej firmie spotka się z aprobatą kilkunastu tysięcy pasażerów, którzy korzystając w Krakowie z Transportoida (mobilnego rozkładu jazdy mojego autorstwa) zyskają dostęp do danych o większej dokładności, niż prezentowane na Państwa stronie WWW. Podkreślam, że nie będzie się to wiązać z żadnymi dodatkowymi nakładami z Państwa strony, jestem gotów przyjąć i przetwarzać te same pliki z danymi, na bazie których usługi świadczy serwis jakdojade.pl.

Notka – profesor Starowicz to doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. gospodarki miejskiej, swego czasu brał udział w przygotowaniu porozumienia między MPK Kraków, Gminą Kraków i wydawcami serwisu JakDojade.pl.

MPK Kraków odmawia po raz drugi, bez wstydu faworyzując jeden podmiot kosztem innego

Tym razem odpowiedź przygotowano szybko, bo już 7 grudnia 2011. Jej treść mocno mnie rozdrażniła. Mariusz Szałkowski, dyrektor ds. przewozów, pisze:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie uprzejmie informuje, że podtrzymujemy swoje stanowisko dotyczące nie udostępniania rozkładów jazdy.

W uzupełnieniu informacji przekazujemy, że program „jakdojade” jest aplikacją realizowaną w porozumieniu z Miastem Kraków i jest ona z założenia całkowicie nieodpłatna. Dlatego właśnie, dla tej aplikacji nasza baza danych jest bezpłatnie udostępniona.

Nie przewidujemy natomiast udostępnianie bazy danych rozkładów innym firmom komercyjnym, a właśnie Pana firma ma taki charakter.

W cytacie zachowano pisownię oryginału. Siłą odsunąłem od siebie natrętne stereotypy o urzędnikach, którzy kryją się po urzędach przed „komercyjnym charakterem” świata zewnętrznego.

Podsumowanie

W drugiej odpowiedzi MPK Kraków pojawiła się teza, jakoby wydawca serwisu JakDojade był podmiotem szczególnym, zbratanym z MPK w sposób niedostępny osobom i firmom trzecim. Postanowiłem zgłębić ten wątek, będzie on tematem drugiego odcinka. Tymczasem zaś wynotujmy sobie różnice między mobilnym JakDojade a Transportoidem:

Wydawca

JakDojade: CityNav spółka z o.o.

Transportoid: FTL Software Tomasz Zieliński

Dostępność aplikacji

JakDojade: za darmo z Android Marketu

Transportoid: za darmo z Android Marketu

Rozkłady MPK Kraków i innych miast są dostępne bez opłat?

JakDojade: tak

Transportoid: tak

Czy wydawca zarabia na aplikacji?

JakDojade: tak, wewnątrz aplikacji emitowane są reklamy

Transportoid: tak, funkcje premium dostępne za dobrowolną opłatą

Nie widzę aspektu, w którym CityNav S.A. byłaby mniej „komercyjna” od FTL Software lub sprzedawanie licencji na program komputerowy byłoby czymś gorszym od sprzedawania powierzchni pod reklamy.

Chętnie zapoznam się z opiniami czytelników – można pisać na Facebooku, forum, przysłać mi maila itp. Odpowiem bezpośrednio lub odniosę się do wypowiedzi w drugim odcinku.

W następnym odcinku

W następnym odcinku poznamy sekrety porozumienia CityNav i MPK Kraków oraz dowiemy się, czy MPK Kraków potrafi wydać prawidłową decyzję administracyjną. Zostańcie z nami!

Lista przywoływanych pism

  1. Prośba do MPK Kraków wysłana 30.08.2011
  2. Odpowiedź MPK Kraków, datowana na 08.09.2011, doręczona 27.10.2011
  3. Ponowna prośba do MPK Kraków wysłana 23.11.2011
  4. Druga odpowiedź MPK Kraków z dnia 09.12.2011

 

Comments are closed.


  • Kanał RSS
  • Blip
  • Twitter
  • Facebook
Social Slider