Strony

Poprawione rysowanie tras i przystanków

Prima Aprilis nie trzyma się Transportoida, dziś kolejna wersja programu (2.7.5) a w niej: poprawione rysowanie tras i przystanków na mapie – odcinki zawierające przystanki o nieznanych współrzędnych są oznaczone linią przerywaną, współrzędne pierwszego i ostatniego przystanku nie są już konieczne do wyświetlenia trasy, poprawiono dokładność rysowania znaczników. Jest to pierwszy krok w stronę nowych funkcji związanych z lokalizacją użytkownika, są one zaplanowane na wersję 2.8.

Oprócz tego dodałem obsługę świąt państwowych i dni ustawowo wolnych od pracy (oprócz świąt ruchomych) – w takie dni prezentowany jest niedzielny rozkład jazdy.

Instalacja tej wersji jest wymuszona – poprawki do pobierania rozkładów z wersji 2.7.4 okazały się na tyle skuteczne, że chcę wymusić ich instalację u wszystkich użytkowników.

Comments are closed.


  • Kanał RSS
  • Blip
  • Twitter
  • Facebook
Social Slider