Strony

Piszę do Ministra Administracji i Cyfryzacji

Doczekałem się pierwszych odpowiedzi na codzienne wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej kierowane do MPK Kraków. Mariusz Szałkowski, dyrektor ds. przewozów, kpi sobie ze mnie przesyłając mi za każdym razem nieaktualną od wielu dni bazę danych rozkładowych. Nie będę roztrząsał tematu, „nasze czyny za życia brzmią echem w wieczności” (cyt. Maximus Decimus Meridus, postać fikcyjna a jednak warta cytowania).

W serwisie VaGla.pl Prawo i Internet przeczytałem o warsztatach w ministerstwie administracji i cyfryzacji poświęconych planowanej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stamtąd trafiłem do notki na stronie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w szczególności do stanowiska SLLGO w tej sprawie – polecam! Lektura sprowokowała mnie do napisania listu do ministra,  jego treść załączam poniżej.

Pan Minister Michał Boni
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze

W serwisie internetowym Ministerstwa przeczytałem, że kilka dni temu prowadził Pan warsztaty poświęcone planowanej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (IP). Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na aspekt ponownego wykorzystania IP, który nie został do tej pory uwzględniony w regulacjach ustawy – mam na myśli pozyskiwanie danych, których termin ważności jest krótszy od ustawowego terminu rozpatrywania wniosków dotyczących IP.

Ilustracja problemu

Jestem autorem programu Transportoid, rozkładu  jazdy komunikacji miejskiej na telefony z systemami Android i Windows Phone. W lutym 2012 r. zwróciłem się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie o przekazanie do ponownego wykorzystania bazy danych z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej. Przewoźnik odmówił (choć nie wydał w tej sprawie decyzji przewidzianej w ustawie o dostępie do IP), zaskarżyłem bezczynność, 18 września 2012 WSA w Krakowie wydał wyrok (sygnatura akt SAB/KR 105/12) zobowiązujący MPK do rozpatrzenia wniosku i potwierdzający jednoznacznie, że rozkład jazdy jest informacją publiczną. Dwa tygodnie później MPK wykonało wyrok udostępniając wnioskowaną bazę danych.

Nie oznaczało to jednak końca moich problemów. Pan Mariusz Szałkowski, dyrektor ds. przewozów  MPK Kraków, zaoferował mi płatny dostęp do aktualnej bazy rozkładów jazdy dostępnej do pobrania online, za co miałbym płacić przeszło 3000 zł rocznie. Zapowiedziano mi też, że jeśli nie przyjmę tej oferty, moje wnioski o ponowne wykorzystanie danych rozkładowych będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i tak się obecnie dzieje. Dwa tygodnie temu rozpocząłem codzienne wysyłanie wniosku o ponowne wykorzystanie bazy danych, MPK rozpoczęło wysyłanie odpowiedzi wraz z kopią bazy danych z dnia złożenia wniosku. Nie muszę dodawać, że takie dane są kompletnie bezużyteczne, gdyż w mieście rozmiarów Krakowa rozkłady jazdy modyfikowane są kilka razy w tygodniu.

Przykład: wysłany e-mailem wniosek o ponowne wykorzystanie bazy danych z rozkładami jazdy MPK Kraków trafił do tej instytucji 26 października 2012 (piątek). Odpowiedź otrzymałem 8 listopada 2012 (czwartek), załączono do niej bazę danych z dnia 26 października 2012. Tymczasem rozkłady jazdy MPK Kraków modyfikowano w dniach 27, 29 i 31 października oraz 1, 2, 3 i 5 listopada, co oznacza, że otrzymana baza danych była po siedmiokroć nieaktualna.

Sprawa jest tym bardziej rażąca, że MPK Kraków udostępnia rozkłady jazdy Urzędowi Miasta Krakowa a właściwie jednostce Cyfronet AGH, która na zlecenie UM publikuje rozkłady jazdy MPK na stronie www.krakow.pl. Dane takie są przekazywane przez internet protokołem FTP. Wszystkie inne podmioty zainteresowane danymi mogłyby pobierać je w dokładnie taki sam sposób zaś jedyna pracochłonność po stronie MPK ograniczałaby się do wygenerowania nowego hasła dostępowego dla każdego zainteresowanego podmiotu. Tym samym proponowana opłata w wysokości przekraczającej 3000 zł rocznie nie ma żadnego uzasadnienia i narusza art. 23c i 23d ustawy o dostępie do IP. Dodam, że w przypadku Wrocławia dostęp online do aktualnych danych rozkładowych otrzymałem od Urzędu Miasta Wrocławia kilka godzin po zwróceniu się z taką prośbą.

Pełną historię korespondencji z MPK Kraków oraz innymi podmiotami związanymi z tą sprawą można znaleźć w archiwalnych notkach na stronie internetowej www.archiwum.transportoid.com

Wnioski

W przestrzeni informacji publicznej wyróżnić można kategorię danych o krótkim terminie „przydatności do użycia”, przykładem jest rozkład jazdy komunikacji publicznej – użyteczny jedynie w okresie obowiązywania. Ponieważ jednak okres ten może być znacznie krótszy, niż określony ustawowo termin rozpatrywania wniosku o ponowne wykorzystanie IP, jednocześnie zaś podmiot zobowiązany z reguły dysponuje narzędziami pozwalającymi na automatyczną obróbkę i publikację tego typu informacji, postuluję zawarcie w ustawie następujących regulacji:

  • W sytuacji, gdy wnioskowane informacje publiczne tracą aktualność w czasie krótszym, niż maksymalny termin rozpatrzenia wniosku, wniosek może zawierać żądanie publikowania aktualnych danych w trybie ciągłym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (komentarz: jeśli podmiot gromadzi wnioskowane dane, nie może żądać opłaty za ich publikację w BIP; obowiązek publikacji w trybie ciągłym może wygasać w ciągu roku po ostatnim wniosku zawierającym żądanie publikowania danej informacji w tym trybie).
  • Informacje przekazywane w ramach realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej muszą odzwierciedlać stan wiedzy podmiotu zobowiązanego na dzień w którym wniosek został zrealizowany.
  • Podmiot zobowiązany, który określa wysokość opłaty pokrywającej koszt przygotowania informacji w sposób wskazany we wniosku, przekazuje wraz z odpowiedzią informację, jaki zakres danych dostępny jest bez dodatkowych opłat.
  • Sąd rozważający skargę na bezczynność podmiotu zobowiązanego ma możliwość zobowiązania podmiotu do udostępnienia informacji publicznej.

Zwracam uwagę, że w obecnym stanie prawnym podmiot zobowiązany może przedłużać termin swojej odpowiedzi do dwóch miesięcy pod dowolnie błahym pretekstem. W swojej praktyce spotykałem się ze „szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy” lub „koniecznością dodatkowych prac i analiz” bez choćby szczątkowego uzasadnienia podanego stanowiska.

Mam nadzieję, że powyższe wnioski spotkają się z Pańskim zrozumieniem i zostaną uwzględnione w nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pozostaję z szacunkiem
Tomasz Zieliński

Otrzymują:
adresat
Zarząd MPK Kraków S.A.
Prezydent Miasta Krakowa
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Piotr Waglowski – VaGla.pl Prawo i Internet
publikacja w serwisie www.archiwum.transportoid.com

Przypominam, że w najbliższy poniedziałek 12.11.2012 o godzinie 14:00 w Krakowie przy Rakowickiej 10 będą miały miejsce dwie rozprawy dotyczące dwóch skarg na bezczynność w temacie moich wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Rozprawa w sali nr 1, planuję obecność osobistą, każdy zainteresowany może zasiąść na widowni, zapraszam!

PS: Siedem tygodni po rozprawie MPK Kraków nadal nie wykonało wyroku w części dotyczącej zwrotu kosztów wpisu sądowego. Egzekucja komornicza stu złotych będzie chyba dość nietypowa, ale… czemu nie?

Comments are closed.


  • Kanał RSS
  • Blip
  • Twitter
  • Facebook
Social Slider