Strony

Archive for Czerwiec, 2012

Weekendowe rozkłady na WP – poprawka w drodze

czwartek, Czerwiec 28th, 2012

O nowych wersjach Transportoida dla Windows Phone informujemy, gdy przejdą certyfikację, dziś jednak robimy mały wyjątek. Do Marketplace wysłana została wersja 0.7, która poprawia wyświetlanie rozkładów weekendowych dla Warszawy („brak odjazdów we wskazanym dniu”), przy okazji dodaliśmy też prawidłową obsługę świąt stałych i ruchomych. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili usterkę, mamy też nadzieję, że certyfikacja nastąpi przed nadchodzącym weekendem.

Spór z MPK Kraków – odpowiedzi na najczęściej padające zarzuty

poniedziałek, Czerwiec 25th, 2012

Spór o dostęp do bazy danych z rozkładami prowadzony z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie odbija się coraz szerszym echem – w minionym tygodniu był wspominany w serwisach SpidersWeb, Wykop czy Proseed Online; relacja z nadchodzącego procesu na pewno pojawi się w prasie papierowej.  Niektóre kwestie wciąż budzą pytania, prezentujemy więc krótką ściągawkę z odpowiedziami na tematy najbardziej nurtujące czytelników.

Na końcu tego tekstu znajdują się linki do notek, w których można przeczytać po kolei wszystkie moje pisma kierowane do MPK i wszystkie otrzymane odpowiedzi. Osoby planujące publikację tekstu na temat sporu z MPK powinny zapoznać się z całą historią korespondencji.

Dlaczego pracownik MPK ma za darmo przystosowywać dane do waszych potrzeb?

Nic takiego nie ma miejsca – wnioskujemy o dane, które MPK produkuje od dawna i przekazuje regularnie m.in. Urzędowi Miasta Krakowa. Udostępnienie bazy danych będzie oznaczało tak naprawdę dodanie nowego adresata w e-mailu lub założenie nowego konta na serwerze FTP, na którym składowany jest plik z bazą danych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie MPK.

Chcemy otrzymywać źródłową bazę danych programu w którym układane są rozkłady. Potrafimy samodzielnie wydobyć z niej informacje które przekształcimy w format odczytywany przez Transportoida.

Dlaczego MPK opłacane z naszych podatków ma wspierać prywatne, komercyjne przedsięwzięcie?

Odpowiedź skrócona – skoro MPK jest opłacane z podatków, trzeba pieniądze z tych podatków wykorzystać jak najefektywniej. Odpowiedź rozszerzona – nie oczekujemy, że MPK wykona jakąś pracę a zarobią na niej wyłącznie twórcy Transportoida. To by było nieuczciwe względem podatników i naszej konkurencji. My chcemy otrzymywać produkt, za który podatnicy już zapłacili i odpowiada nam, że wszyscy zainteresowani dostaną takie same dane jak my (byle na identycznych warunkach).

Skądinąd rozkłady jazdy są w Transportoidzie dostępne za darmo – jedynie funkcje premium (np. prezentacja trasy na mapie, lokalizacja przystanków przez GPS) są dostępne za dodatkową opłatą.

Skoro MPK nie chce dzielić się danymi, macie pecha. Skoro idziecie do sądu, jesteście pieniaczami.

Od jakiegoś czasu w Europie i USA dominuje przekonanie, że powtórne wykorzystanie informacji publicznej zwiększa efektywność i konkurencyjność gospodarki. Z tego powodu w ustawie o dostępie do informacji publicznej pojawiły się zapisy, które wprost zmuszają instytucje sektora publicznego do udostępniania posiadanych zasobów informacyjnych – w tym baz danych – każdemu, na każde żądanie, bez pytania o powód i bez konieczności uzasadniania żądania. W ustawie opisana jest też procedura skargi na instytucję, która nie realizuje tego prawa – my korzystamy z tej procedury.

Jeśli chcecie jakieś dane, zapłaćcie za nie.

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą MPK mogłoby zażądać zwrotu kosztów udostępniania danych lub kosztów ich przekształcenia do żądanej postaci. Nie zachodzi żadna z tych sytuacji, bo koszt transferu kilku megabajtów jest marginalny zaś my wnioskujemy o dane w pierwotnej postaci.

Rozkłady są dostępne na stronie MPK Kraków, w czym problem?

Problemów jest co najmniej kilka:

  1. rozkłady online nie są kompletne, brak w nich informacji np. na temat alternatywnych tras wybranych linii – potrzebujemy precyzyjnych informacji na temat przebiegów poszczególnych kursów, które są dostępne w źródłowej bazie danych
  2. aby odtworzyć rozkłady ze strony WWW, musimy pobrać ponad tysiąc plików HTML, co generuje zbędny ruch w sieci – źródłowa baza danych to jedynie kilka-kilkanaście megabajtów
  3. na stronach WWW pojawiają się fantazyjne opisy kategorii odjazdów w rodzaju „odjazdy w święto zmarłych”, „wszystkich świętych”, „1.11″, „1/11/2012″, „2012-11-1/2″,”1 i 2 listopada”, „1go listopada” (nazwy miesięcy często z literówkami) , „w czasie Euro”, „w dni meczowe”, „po meczach w strefie kibica”, „w dni plażowe” – każda nowa kategoria to konieczność ręcznej adaptacji automatu i opóźnienie w publikacji aktualnych rozkładów. Źródłowa baza danych przyporządkowuje te opisy do dni kalendarzowych.
  4. zgodnie z ustawą to osoba składająca wniosek ma przywilej określenia docelowego formatu danych, my życzymy sobie danych źródłowych.

Zazdrościcie konkurencji, chcecie się zemścić?

Nie. Chcemy równych zasad gry dla wszystkich.

Na początku sporu chodziło nam o własny interes (zasilenie Transportoida lepszymi danymi), obecnie głównym motorem działań jest przekonanie, że otwarty dostęp do informacji publicznej jest dobrem samym w sobie i warto tej sprawie poświęcić czas i energię. Nie zyskamy tym sposobem przewagi konkurencyjnej, to działanie dla dobra ogółu.

Gdybyście się tak nie awanturowali, MPK byłoby życzliwsze

Przed wysunięciem żądania opartego o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej przez kilka miesięcy wysyłałem prośby o udostępnienie danych. W innych miastach podobna korespondencja prowadziła do ustalenia metod współpracy, MPK Kraków konsekwentnie odmawiało. Sięgnąłem więc po argumentację prawną, gdzie strona przeciwna ma się stosować do obowiązków, życzliwość nie jest już wymagana.


Linki do poprzednich odcinków cyklu:

12 marca – lista pism które były wymieniane zanim złożyłem wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

7 kwietnia – korespondencja w której składam wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

19 maja – ZIKiT informuje, że nie ma swojej kopii bazy danych z rozkładami

23 maja – publikuję treść swojej skargi na MPK Kraków złożonej do sądu administracyjnego

17 czerwca – MPK Kraków wnosi o oddalenie skargi

21 czerwca – o swoich doświadczeniach z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej opowiadam w Brukseli na warsztatach Digital Agenda Assembly 2012

Digital Agenda Assembly 2012 – speech of Tomasz Zieliński, project lead of Transportoid, the public transport timetable application for mobile devices

czwartek, Czerwiec 21st, 2012

Ladies and Gentelmen!

I came here to tell you about re-use of public transport timetable data in my mobile application called Transportoid.

A few words about this app – it is being developed by two people in their spare time. I’m the project lead, and Piotr Owcarz is my teammate. The application covers 59 cities and agglomerations in Poland. It has been downloaded over two hundred thousand times, is available for Android and Windows Phone devices.

App is powered by timetable data – in most cases scraped by us from the websites of carriers and town councils. It is done automatically after each timetable update. In some cases – mostly bigger cities – we get data directly from owners.

Someone could ask if it’s legal to scrape timetables from a website. The indirect answer is yes, but as far as I know no such case has been tried in court. There are reasons to believe that a timetable itself is not covered by copyrights, and moreover, that a timetable – founded by the community and created by a public authority – is subject to reuse pursuant to the act on access to public information. The only doubt could arise over the legal basis of the database protection act , but on the other hand there are regulations which obligate carriers to publish timetables and make them publicly accessible.

An important note – there has been no single case of anyone requesting the removal of any timetable covered in my application.

Scraping an online timetable is legal but not sufficient. Here is an example why it does not bring enough data to provide the connection searching feature. In this picture you can see the housing estate where I live, which is in the eastern Wrocław, Poland. The orange line is the route of one of the bus lines that terminate there.

But once per hour this bus terminates by the cemetery.

And twice a day it goes to the nearby village. Well, not nowadays, but it did in the recent past.

When we have only the departure times, we don’t know how long it takes to ride between two stops. In the situation pictured here, we can be almost sure it is one minute, but when the route splits or merges, we get more numbers on the left or right side. We usually have enough data to make a good guess, but again – data processing is not about guessing.

To provide a high level of service, we need source data from… well, it depends. Some cities delegate the whole public transport issue to an external entity, like a carrier, and just supervise the level of service. Other cities keep all authority and only subcontract driving the buses from point to point according to the given schedule. There are also many examples of intermediate solutions where it is not usually clear who prepares the timetables and who claims the ownership – every time it is a new inquiry for me.

Transportoid covers 55 cities in Poland and it makes no sense to tell you about all of them, but there are two cases worth mentioning.

The first case is Wrocław, my home city, which has been offering raw timetable data for about 10 years now. This is a perfect example of openness and willingness to help – two years ago I asked for bus stop coordinates and since then such a data set has been publicly available on the town council homepage. Their approach cannot be overrated, many thanks go to Wrocław!

The city of Kraków has adopted an exactly opposite approach, where MPK Kraków, the municipal carrier, refused my request to share the timetable data in a source format. They claim online timetables are enough but – as I have explained before – they do not contain the information about individual vehicle trips. Meanwhile, the company has shared the source data with my direct competitor, breaking the rules of fair play and equal treatment. In early February, I demanded the timetable source database re-use pursuant to the act on access to public information, which directly regulates the re-use of databases. MPK Kraków refused without a valid legal reason, so I brought a lawsuit against this carrier. The case is to be heard.

Fortunately, such an unfriendly and unfair approach is an exception, as carriers and authorities are usually quite friendly. As a rule, they want to sign an agreement which defines mutual rights and obligations; nothing oppressive so I conform to such requests. People working there understand the value of mobile timetables and provide help and assistance. Sometimes a city or a carrier suffers from an unfavourable agreement with their own IT service provider but we are making progress in these cases as well.

The whole process of litigation with carriers reveals a defect in the Polish Public Sector Information law acts. There is no tool to force publishing an up-to-date set of public information intended for automatic processing. I can request the re-use of timetable database, and the carrier may lawfully delay the delivery for 20 days, until the requested timetable is already outdated. This is important – without suitable regulations many areas of PSI will be effectively excluded from a broad re-use.

The second problem is common: the public information request process – with all the appeals, complaints and legal proceedings – may take a very long time.

My experiences of re-using the timetable data are quite positive. Transportoid is a hobby, the product of two guys working at night, yet we have been able to provide mobile timetables to hundreds of thousand of users living in more than fifty cities.

I believe the tendency towards opening public data will result in many more useful services.

Thank you

Bilety z mPay dla Rzeszowa

środa, Czerwiec 20th, 2012

Wydana wczoraj nowa wersja Transportoida rozszerza ofertę sprzedaży biletów w Rzeszowie o możliwość zakupu kodami USSD przez mPay. Osobom, które często korzystają z tej możliwości, może przypaść do gustu dodatek Dzwonek, który sam zatwierdza wybór kodu i rozpoczyna transakcję.

Ja zaś wieczorem wyruszam do Brukseli, by w ramach Zgromadzenia Cyfrowego (Digital Agenda Assembly) opowiedzieć o swoich doświadczeniach z ponownym użyciem (re-use) informacji publicznej. Opowiem o tym, jak układają się relacje z przewoźnikami, dlaczego nie wystarczają mi rozkłady „słupkowe” prezentowane na stronach WWW oraz co warto zmienić w polskim prawie, by ponowne użycie było łatwiejsze i efektywniejsze.

Przebieg całego Zgromadzenia będzie transmitowany na tej stronie. Moje krótkie wystąpienie będzie miało miejsce w czwartek 21 czerwca 2012 po godzinie 10:30 w ramach warsztatów Dane (Data); po ich zakończeniu opublikuję tu tekst i slajdy.

Nowe miejscowości: Suchy Las, Piotrków Trybunalski, Krosno, Konin

poniedziałek, Czerwiec 18th, 2012

Od dziś Transportoid obsługuje rozkłady jazdy komunikacji publicznej Suchego Lasu, Piotrkowa Trybunalskiego, Krosna i Konina, tym samym liczba miejscowości i aglomeracji dostępnych w programie wzrasta do 59.

Zbliża się sezon wakacyjno-urlopowy, aktualizacje programu będą nieco rzadsze. Problemy z płatnościami będą obsługiwane na bieżąco, jednak odpowiedzi na maile dotyczące innych tematów mogą być przygotowywane z opóźnieniem.

MPK Kraków wnosi o oddalenie skargi

niedziela, Czerwiec 17th, 2012

Kilka tygodni temu skierowałem do Sądu Administracyjnego skargę na MPK Kraków, w której podnosiłem m.in. kwestię bezprawnej odmowy dostępu do bazy danych z rozkładami, którego to dostępu domagałem się na podstawie znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przewoźnik nie zmienił stanowiska, sprawa będzie więc rozpatrywana przez sąd. Tutaj można zapoznać się z odpowiedzią, w której MPK Kraków wnosi o „oddalenie skargi jako niezasadnej”. W odpowiedzi czytamy między innymi:

Informacje o rozkładzie jazdy oraz liniach komunikacyjnych MPK S.A. są podane do publicznej wiadomości na stroni internetowej: mpk.krakow.pl. Umieszczone tam informacje zawierają wszystkie dane dotyczące zarówno linii komunikacyjnych oraz godzin kursowania pojazdów na tych liniach.

Wyjątkowo łatwo pokażę, że nie wszystkie.

Interesujące jest też sformułowanie, że MPK S.A. odmawiało udzielenia informacji publicznej „w formie odbiegającej od uregulowań ustawowych”. Czyli: ustawa wymienia zamknięta listę powodów dla których można odmówić udzielenia informacji (tu: ponownego wykorzystania informacji publicznej), żaden z nich nie zachodzi więc odmawiamy w formie odbiegającej.

Na koniec czytamy: „MPK S.A. podjęło decyzję o rezygnacji współpracy z City-nav Sp. z o.o.”. Zaznaczam, że nie było i nie jest moim celem sabotowanie działań konkurencji, cały czas dążę jednak do tego, by wszyscy mieli równe szanse i jednakowy dostęp do danych źródłowych. Znamienne – MPK Kraków rezygnuje z nierównego traktowania podmiotów rynkowych po tym, gdy zapowiedziałem skierowanie skargi na takie zachowanie do UOKiK.

Równoległy wątek – miesiąc temu skierowałem do Urzędu Miasta Krakowa wniosek o przekazanie kopii bazy danych otrzymywanej od MPK Kraków. UM przesunął sobie termin odpowiedzi do końca czerwca (choć doprawdy nie wiem co jest szczególnie skomplikowanego w zlokalizowaniu pliku i wysłaniu go e-mailem), więc już za dwa tygodnie poznamy stanowisko innego posiadacza źródłowej postaci rozkładów jazdy.

Bilety SkyCash w dziewięciu kolejnych miastach

poniedziałek, Czerwiec 4th, 2012

Dziś stawiamy kolejny krok w drodze do kompleksowej obsługi pasażerów komunikacji miejskiej – we współpracy ze SkyCash rozszerzamy sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w tym systemie na dziewięć nowych miast. Są to: Warszawa, Łódź, Lublin, Radom, Bydgoszcz, Rzeszów, Stalowa Wola, Inowrocław, Biała Podlaska.

Transportoid integruje się z mobilnym klientem serwisu SkyCash, po wyborze rodzaju biletu użytkownik zostaje przekierowany do tej aplikacji w celu finalizacji zakupu (w analogiczny sposób można przejść do ekranu kontroli biletów). Korzystanie z nowej funkcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami a ceny wszystkich biletów są takie, jak w tradycyjnych punktach sprzedaży. Rejestracji w systemie SkyCash można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej lub witryny WWW.

Autorzy programu otrzymają niewielką prowizję od każdego biletu kupionego w opisany sposób. Wyświetlanie przycisków zakupu biletu można zablokować w ustawieniach programu.

Rozkłady promu Wisłoujście

piątek, Czerwiec 1st, 2012

Rozkłady Trójmiasta zostały uzupełnione o godziny kursowania promu Wisłoujście łączącego gdańskie ulice Wyzwolenia i Charpentiera. Przypominamy, że baza danych tej aglomeracji scala rozkłady MZK Gdynia, MPK Gdańsk i trójmiejskiej SKM.

Foto: Tomasz Przechlewski, licencja Creative Commons Attribution 2.0 Generic


  • Kanał RSS
  • Blip
  • Twitter
  • Facebook
Social Slider